KLIMATYCZNY PANEL OBYWATELSKI Mapa klimatskih građanskih panela

– Lokalna grupa
– Klimatski panel na lokalnom nivou
– Klimatski panel na državnom nivou

Dodaj u kartu klimatski panel- pošalji informacije.

Kriterijumi: najmanje 35 učesnika biranih nasumično, vrijeme trajanja najmanje 3 dana, postupak uključuje rasprave, temu vezanu sa zaštitom klime.