Uvod

Da bi se zaštitila prirodna klima, potrebna su ne samo tehnička rješenja, ali i demokratija koja funkcionira i omogućava da se ta rješenja sprovedu. Potreban je takav oblik demokratije, koji je naklonjen mišljenu u kategorijama zajedničkog dobra, dugoročnog planiranja te donošenja hrabrih i promišljenih odluka Tako zapravo funkcioniraju građanski paneli sa nasumično odabranom grupom građana.

Climate Assemblies

KAKO POKRENUTI KLIMATSKI GRAĐANSKI PANEL NA KOLAKNOM NIVOU?

Vodič za aktiviste

Počni d toga, kako bi sam dobro shvatio kako funkcionira građanski panel. U tom cilju možeš pročitati vodič o panemila ili druge materijale. Ne radi se o tome da postaneš ekspert, nego da bi mogao slobodno objasniti drugima što je to građanski panel i zbog čega ga vrijedi organizirati.

Vodič za gradske uprave

Klimatski građanski paneli se mogu inicirati ne samo od strane aktivista, nego i od strane predsjednika grada ili savjeta grada. Da bi se zaštitila klima, vrijedi početi od pripreme cjelokupnog plana rada – od novih izvora energije, preko energetsko zagrijavanje zgrada sve do ishrane, a tijekom građanskog panela se predstavlja jedino najbitnije ili kontroverzne teme.